Е-Расподела

Портал Коморе Јавних извршитеља за подношење Захтева за одређивање јавног извршитеља.

1.
Преузимите позив на број заједно са инструкцијама уплате2.
Подношење захтева за одређивање Јавног извршитеља